Lãnh đạo Công ty thị sát, thực tế tại Dự án trồng ớt xuất khẩu của Công ty tại Trại giam Z30D - Tổng cụ VIII (Bộ Công an) tại Bình Thuận.

Ngày đăng: 16:05:33 - 22/05/2014

Lãnh đạo Công ty thị sát, thực tế tại Dự án trồng ớt xuất khẩu của Công ty tại Trại giam Z30D - Tổng cụ VIII (Bộ Công an) tại Bình Thuận.

Lãnh đạo Công ty thị sát, thực tế tại Dự án trồng ớt xuất khẩu của Công ty tại Trại giam Z30D - Tổng cụ VIII (Bộ Công an) tại Bình Thuận.

Quảng cáo