Hội thảo Du học Nhật Bản khu vực Miền trung tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Ngày đăng: 16:04:16 - 21/04/2014

Hội thảo Du học Nhật Bản khu vực Miền trung tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

Một số hình ảnh về Hội thảo Du học Nhật Bản khu vực Miền trung tại trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng

 

 

Quảng cáo