Gặp mặt đầu năm của cán bộ nhân viên Nhà hàng Quán lá Phương Anh (Cty CP Minh Thành An - Chi nhánh Hà Nội)

Ngày đăng: 16:05:59 - 22/05/2014

Gặp mặt đầu năm của cán bộ nhân viên Nhà hàng Quán lá Phương Anh (Cty CP Minh Thành An - Chi nhánh Hà Nội)

Gặp mặt đầu năm của cán bộ nhân viên Nhà hàng Quán lá Phương Anh (Cty CP Minh Thành An - Chi nhánh Hà Nội)

Quảng cáo