Đối tác Nhật Bản cùng lãnh đạo Công ty CP Minh Thành An làm việc với Phó giám đốc Sở Lao động Tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 15:05:19 - 22/05/2014

Đối tác Nhật Bản cùng lãnh đạo Công ty CP Minh Thành An làm việc với Phó giám đốc Sở Lao động Tỉnh Vĩnh Phúc

Quảng cáo